Thiết bị cách điện

Đồ bảo hộ cách điện là những sản phẩm phục vụ cho người dùng khi làm việc nguồn điện gây nguy hiểm đến tính mạng.Thiết bị cách điện gồm thảm cách điện , găng tay cách điện , ủng cách điện, bút thử điện, sào cách điện,bộ tiếp địa…

Mỗi thiết bị cách điện lại gồm nhiều sản phẩm khác nhau.Nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng của người dùng ở công ty Xuân Chung chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thiết bị cách điện sản xuất tại Việt NAm và Nhập khẩu từ các nước đạt tiêu chuẩn về chất lượng với báo giá cạnh tranh so với thị trường.

Các loại thiết bị cách điện.

Găng tay cách điện

găng tay cách điện hạ thế,hạ áp

găng tay cách điện trung thế

găng tay cách điện cao thế

găng tay cách điện 220v

găng tay cách điện 22kv

găng tay cách điện 35kv


Ủng cách điện